Bình Thuận: Phát hiện hộp sọ người khi hành nghề trên biển