Bình Thuận: Phát hiện gần 2.000 lít hóa chất không nhãn mác tại cơ sở sản xuất cà phê