Bình Thuận: Phát hiện cơ sở chế biến cá khô dùng hóa chất làm mềm xương và trắng cá