Bình Thuận: Một ngư dân thiệt mạng khi bất ngờ rơi xuống sông Cà Ty