Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bình Thuận: Lũ rút, QL1A thông xe, người dân đã về nhà