Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bình Thuận: Liên tiếp 2 vụ TNGT nghiêm trọng cùng một vị trí trên QL1A