Bình Thuận: Lái xe lấn đường, 1 người nước ngoài thiệt mạng