Bình Thuận: 6 thuyền đánh cá bị chìm ở cảng La Gi do áp thấp nhiệt đới