Bình Thuận:

Bình Thuận: 3 vụ TNGT làm chết 3 người trong vòng 30 phút trên QL1A