Bình Phước: Hàng trăm hécta rừng bị chặt, vì bị coi là “nghèo kiệt”

Hàng trăm hécta rừng ở BP trong 2 dự án trên đã bị chặt hạ vì lý do “chuyển đổi rừng nghèo kiệt”.
Hàng trăm hécta rừng ở BP trong 2 dự án trên đã bị chặt hạ vì lý do “chuyển đổi rừng nghèo kiệt”.
Hàng trăm hécta rừng ở BP trong 2 dự án trên đã bị chặt hạ vì lý do “chuyển đổi rừng nghèo kiệt”.
Lên top