Bình Dương: Truy điệu và an táng 42 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở vùng Tam Giác Sắt

Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước (trái) đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước (trái) đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Nước (trái) đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ.
Lên top