Bình Dương sẽ tăng thu nhập bình quân đầu người lên 17 triệu đồng/tháng

Bình Dương đặt mục tiêu tăng thu nhập bình quân mỗi người đạt 17 triệu/tháng. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương đặt mục tiêu tăng thu nhập bình quân mỗi người đạt 17 triệu/tháng. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương đặt mục tiêu tăng thu nhập bình quân mỗi người đạt 17 triệu/tháng. Ảnh: Đình Trọng
Lên top