Bình Dương: Ô tô con tông thẳng vào trụ đèn đường, nhiều người tháo chạy