Bình Dương: Hàng nghìn người đến chùa Bà Thiên Hậu trước lễ chính thức