Bình Dương giữ chặt “vùng xanh”, tấn công “vùng đỏ”, bóc F0 khỏi cộng đồng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: phải có chiến lược chốt thật chặt, giữ vững và từng bước mở rộng những "vùng xanh" an toàn. Ảnh: VGP/Đình Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: phải có chiến lược chốt thật chặt, giữ vững và từng bước mở rộng những "vùng xanh" an toàn. Ảnh: VGP/Đình Nam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: phải có chiến lược chốt thật chặt, giữ vững và từng bước mở rộng những "vùng xanh" an toàn. Ảnh: VGP/Đình Nam
Lên top