Bình Dương đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng tăng trưởng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương. Ảnh: Quốc Chiến
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương. Ảnh: Quốc Chiến
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương. Ảnh: Quốc Chiến
Lên top