Bình Dương: Chuẩn bị chu đáo cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Hiện Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 ở Bình Dương đã hoàn thành. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương
Hiện Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 ở Bình Dương đã hoàn thành. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương
Hiện Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 ở Bình Dương đã hoàn thành. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Dương
Lên top