Bình Dương: Cháy kho phế liệu, người dân bỏ chạy tán loạn