Bình Định: Sập giàn giáo, 1 người chết, 7 người bị thương