Bình Định phấn đấu phát triển thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung

Chào cờ trong phiên khai mạc         Ảnh: ĐH
Chào cờ trong phiên khai mạc Ảnh: ĐH
Chào cờ trong phiên khai mạc Ảnh: ĐH
Lên top