Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Bình Định: Nổ bình ga trên tàu cá, 4 người được cứu, 1 người mất tích