Bình Định: Hai Phó Chủ tịch tỉnh nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Lên top