Bình Định có tân Giám đốc Công an tỉnh

Thiếu tướng Lê Tấn Tới đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Võ Đức Nguyện. Ảnh" C.A
Thiếu tướng Lê Tấn Tới đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Võ Đức Nguyện. Ảnh" C.A
Thiếu tướng Lê Tấn Tới đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Võ Đức Nguyện. Ảnh" C.A
Lên top