Bình dị những tấm gương điển hình tại Bạc Liêu

Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V ngày 26.8 (ảnh Nhật Hồ)
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V ngày 26.8 (ảnh Nhật Hồ)
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bạc Liêu lần thứ V ngày 26.8 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top