Biểu quyết thông qua nghị quyết thành lập thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phiên họp 23 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh QH
Phiên họp 23 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh QH
Phiên họp 23 Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh QH