Biểu quyết thông qua đề án sắp xếp đơn vị hành chính xã, huyện của 18 tỉnh

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh Quochoi.vn
Lên top