Biểu dương 90 điển hình tiêu biểu ở cộng đồng dân cư

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bắt tay đại biểu tham dự. Ảnh: Quang Vinh
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bắt tay đại biểu tham dự. Ảnh: Quang Vinh
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn bắt tay đại biểu tham dự. Ảnh: Quang Vinh
Lên top