Biểu dương 49 cựu thanh niên xung phong Việt Nam làm kinh tế giỏi

Hội nghị biểu dương các tập thể cùng nhiều cá nhân cựu thanh niên xung phong đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm (2014-2019). Ảnh: LN
Hội nghị biểu dương các tập thể cùng nhiều cá nhân cựu thanh niên xung phong đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm (2014-2019). Ảnh: LN
Hội nghị biểu dương các tập thể cùng nhiều cá nhân cựu thanh niên xung phong đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm (2014-2019). Ảnh: LN
Lên top