Biểu dương 397 tập thể, cá nhân học tập, làm theo gương Bác

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tuyên dương các tập thể điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  Ảnh: M.Q
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tuyên dương các tập thể điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: M.Q
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tuyên dương các tập thể điển hình thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ảnh: M.Q
Lên top