Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Biển số xe đẹp có được mang ra đấu giá?