Biên phòng Cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc diễn tập chống khủng bố năm 2016