“Biển người” ở sân bay Tân Sơn Nhất đón Việt kiều về nước ăn tết