Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Biển người chen lấn đón xe về quê dịp lễ