Biến lời nói thành hành động hướng tới cộng đồng ASEAN không ma túy

Hội nghị trực tuyến Hội đồng tư vấn Liên minh nghị viện các quốc gia Đông Nam Á về Ma túy lần thứ 3 ngày 29.6. Ảnh: BTC.
Hội nghị trực tuyến Hội đồng tư vấn Liên minh nghị viện các quốc gia Đông Nam Á về Ma túy lần thứ 3 ngày 29.6. Ảnh: BTC.
Hội nghị trực tuyến Hội đồng tư vấn Liên minh nghị viện các quốc gia Đông Nam Á về Ma túy lần thứ 3 ngày 29.6. Ảnh: BTC.
Lên top