Biến khó khăn thành cơ hội chuyển đổi số trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Đại biểu Đinh Duy Vượt - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Đại biểu Đinh Duy Vượt - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Đại biểu Đinh Duy Vượt - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Lên top