Biển Đông vẫn là “một trong những bài toán khó...”

Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: T.L
Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: T.L
Các đại biểu chụp ảnh chung. Ảnh: T.L
Lên top