Bí thư và Phó Bí thư Hải Phòng ứng cử Đại hội Đảng bộ thành phố khóa tới

Trưởng ban Tuyên giáo Hải Phòng Đào Khánh Hà thông tin về Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới. Ảnh: HH
Trưởng ban Tuyên giáo Hải Phòng Đào Khánh Hà thông tin về Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới. Ảnh: HH
Trưởng ban Tuyên giáo Hải Phòng Đào Khánh Hà thông tin về Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới. Ảnh: HH
Lên top