Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam tiếp tục ứng cử khóa mới

Lãnh đạo Quảng Nam chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thanh Chung
Lãnh đạo Quảng Nam chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thanh Chung
Lãnh đạo Quảng Nam chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thanh Chung
Lên top