Bí thư TPHCM lưu ý về điều chỉnh quy hoạch thành phố đến năm 2040

Dự kiến đến năm 2040 TPHCM có khoảng 12 – 13 triệu người.  Ảnh: Anh Tú
Dự kiến đến năm 2040 TPHCM có khoảng 12 – 13 triệu người. Ảnh: Anh Tú
Dự kiến đến năm 2040 TPHCM có khoảng 12 – 13 triệu người. Ảnh: Anh Tú
Lên top