Quảng Ninh:

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu kỷ luật cán bộ ngủ gác chân lên bàn trong giờ tiếp dân