Bí thư tỉnh uỷ Yên Bái: “Đây là trận lũ khủng khiếp nhất"

Lũ quét tại Mù Cang Chải. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Yên Bái
Lũ quét tại Mù Cang Chải. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Yên Bái
Lũ quét tại Mù Cang Chải. Ảnh: Cổng thông tin tỉnh Yên Bái