Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị: Xây dựng sân bay là hết sức cần thiết

Địa điểm dự kiến xây dựng sân bay ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TT
Địa điểm dự kiến xây dựng sân bay ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TT
Địa điểm dự kiến xây dựng sân bay ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TT
Lên top