Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bà Nguyễn Thị Thanh - Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Lên top