Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình giữ chức Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội

Bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu.
Bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu.
Bà Nguyễn Thị Thanh giữ chức Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu.
Lên top