Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà tham gia ra quân sản xuất đầu năm