Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương được giới thiệu ứng cử Chủ tịch HĐND tỉnh

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương họp sáng ngày 22.3. Ảnh CTV
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương họp sáng ngày 22.3. Ảnh CTV
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương họp sáng ngày 22.3. Ảnh CTV
Lên top