Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ông Dương Thanh Bình - Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau - được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội
Ông Dương Thanh Bình - Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau - được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội
Ông Dương Thanh Bình - Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau - được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quốc hội
Lên top