Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lê Minh Khái được giới thiệu giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ

Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lê Minh Khái được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn làm Tổng thanh tra Chính phủ. Ảnh: VNExpress
Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lê Minh Khái được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn làm Tổng thanh tra Chính phủ. Ảnh: VNExpress
Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu Lê Minh Khái được giới thiệu để Quốc hội phê chuẩn làm Tổng thanh tra Chính phủ. Ảnh: VNExpress
Lên top