Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Ảnh: Thành Chung
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Ảnh: Thành Chung
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Ảnh: Thành Chung
Lên top