Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh không tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa mới

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Ảnh: BLC
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Ảnh: BLC
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI. Ảnh: BLC
Lên top